Novinky

Kalendář

-

Poslední aktualizace webu

14.10.2018

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Společné století

Úvod   >   Obecní úřad   >   Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název
  Obec Třebíz
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Třebíz vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., dále 128/2000 Sb. o obcích, jako územně samosprávné společenství občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
  Obec Třebíz je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • 3. Organizační struktura
  Orgánem obce je obecní úřad.
  Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu. Starosta stojí v čele obecního úřadu a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Obecní úřad Třebíz není členěn na odbory. 
  Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
  Obec zřídila příspěvkovou organizaci Mateřská škola Třebíz (http://skolka.trebiz.cz).
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Obecní úřad Třebíz
    č.p. 57
    273 75 Třebíz
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Obecní úřad Třebíz
    č.p. 57
    273 75 Třebíz
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Středa: 18:00 - 20:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 314 314 457
   • mobilní: (neuvedeno) (starosta)
  • 4.5 Číslo faxu
   • (není)
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
   • podatelna: obec@trebiz.cz
   • datová schránka: txdrft5
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Bankovní spojení
  • Číslo účtu: 389080319, kód banky: 0800
 • 6. IČ
  • 00235024
 • 7. DIČ
  • CZ00235024
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  Lze podávat na kontaktech uvedených v bodě 4.:
  • osobně v úředních hodinách
  • písemně
  • elektronickou poštou
  • prostřednictvím datové schránky
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • stejným způsobem jako v bodě 9.
  • podrobnosti o možnostech podání ZDE
 • 11. Opravné prostředky
  • podání stejným způsobem jako v bodě 9.
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • 14.2 Vydané právní předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2016
  - počet podaných žádostí o informace 0,
  - počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,
  - opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,
  - výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,
  - další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
  občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.
  Podrobná Výroční zpráva o poskytování informací je ke stažení ZDE (PDF). 
 • 18. Další povinně zveřejňované informace